Klik sini..

Sunday, March 8, 2009

Sirah Rasullah 1

Bersempena kedatangan Maulidur Rasul yg akan menjelma Isnin nie, 9 Mac bersamaan 12 rabiulawal 1430 marilah kita bersama-sama mengenali siapa Junjungan Besar Muhammad S.A.W.

1.0 BIOGRAFI NABI JUNJUNGANKU...

Nama :

Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam bin 'Abdullah bin 'Abdul Mutalib bin Hasyim bin 'Abdul Manaf bin Qusai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin 'Adnan.

Bapa :

Abdullah bin Abdul Mutalib

Ibu :

Aminah binti Wahab bin 'Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab

Tarikh lahir :

Isnin, 12 Rabi'ul Awal Tahun Gajah (pendapat masyhur). Pendapat yang rajih pada 9 Rabi'ul Awal Tahun Gajah bersamaan 20 April 571 Masihi.

Status :

Anak yatim, kematian bapa semasa 2 bulan dalam kandungan. Ibunya wafat semasa berumur 6 tahun.

Isteri-isteri :

Khadijah binti Khuwailid Radhiallahu 'Anha
Saudah binti Zam'ah Radhiallahu 'Anha
'Aisyah binti Abu Bakar Radhiallahu 'Anhuma
Hafsah binti Umar Radhiallahu 'Anhuma
Zainab binti Khuzaimah Radhiallahu 'Anha
Ummu Salamah, Hindun binti Abu Umayyah Radhiallahu 'Anha
Zainab binti Jahsy Radhiallahu 'Anha
Juwairiyah binti Harith Radhiallahu 'Anha
Ummu Habibah, Ramlah binti Abu Sufyan Radhiallahu 'Anhuma
Shafiyyah binti Huyai bin Akhtab Radhiallahu 'Anha (Banu Nadir keturunan Nabi Harun)
Maimunah binti Harith Radhiallahu 'Anha

-Semua isteri Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam janda semasa dikahwini kecuali Aisyah Radhiallahu 'Anha.

-Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam meninggalkan 9 orang isteri setelah kewafatannya.

Surriyyah :(Hamba yang disediakan tempat kediaman untuknya. Mukhtar Al-Sihah.)

Mariah binti Syam'uun Radhiallahu 'Anha (Hadiah raja Mesir, Muqauqis)
Raihanah binti Zaid Radhiallahu 'Anha (Tawanan perang yang masuk Islam, dibebaskan dan berkahwin dengan Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, dari Banu Nadhir)

Zuriat :

1.Qasim Radhiallahu 'Anhu (menyebabkan baginda Sallallahu 'Alaihi Wasallam digelar Abul Qasim)
Zainab Radhiallahu 'Anha
Ruqayyah Radhiallahu 'Anha
Ummu Kalthum Radhiallahu 'Anha
Fatimah Radhiallahu 'Anha
Abdullah Radhiallahu 'Anhu (digelar sebagai at-Taiyib dan at-Tahir)
Ibrahim Radhiallahu 'Anhu.
Semuanya daripada Khadijah Radhiallahu 'Anha kecuali Ibrahim Radhiallahu 'Anhu daripada Mariah Al-Qibtiyyah Radhiallahu 'Anha.

-Semua anak-anak Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam wafat sewaktu hayat baginda Sallallahu 'Alaihi Wasallam kecuali Fatimah Radhiallahu 'Anhu.
-Semua anak lelaki wafat sewaktu kecil lagi.

SUMBER dari ANAK SOLEH

No comments:

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin